Sa Ugoy Ng Duyan Lyrics by db

Read the LYRICS Sa Ugoy Ng Duyan Lyrics .Is Its Classy Lyrics Are Written By Lucio San Pedro. It Official Music Video Has been Release By February 26, 2024 Day And Present On The YouTube Channel And lyrics can be seen above here.

“Sa Ugoy ng Duyan,” a timeless Filipino lullaby, penned by Lucio San Pedro, captures the essence of maternal love and childhood nostalgia. Its official music video, released on February 26, 2024, brings to life the emotive lyrics that resonate with audiences across generations.

[Chorus]
Sana’y ‘di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan
Sana’y ‘di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan

Explanation of Chorus
I hope my old days do not make over Nang munti pang bata sa piling ni nanay- When I was still a little child in my mom’s grasp Nais kong maulit ang awit ni inang mahal- I wish to hear again the dear song of my mama Awit ng pag- ibig habang ako’y nasa duyan- A song of love while I am in the cradle

[Verse 1]
Sa aking pagtulog na labis ang himbing
Ang bantay ko’y tala, ang tanod ko’y bituin
Sa piling ni nanay, langit ay buhay
Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan

Explanation of Verse 1
In my deep sleep Ang bantay ko’y tala, ang tanod ko’y bituin- My minder is the stars, my watch is the moon Sa piling ni nanay, langit ay buhay- In my mama ‘s grasp, life feels holy Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan- My heart with craving, drive for the urging of the cradle

[Chorus]
Sana’y ‘di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan

Explanation of Chorus
I hope my old days don’t change Nang munti pang bata sa piling ni nanay – When I was still a little child in my mother’s embrace Nais kong maulit ang awit ni inang mahal – I wish to hear again the beloved song of my mother Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan – A song of love while I’m in the cradle

[Verse 2]
Sa aking pagtulog na labis ang himbing
Ang bantay ko’y tala, ang tanod ko’y bituin
Sa piling ni nanay, langit ay buhay
Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan

Explanation of Verse 2
In my deep death Ang bantay ko’y tala, ang tanod ko’y bituin- My guardian is the stars, my watch is the moon Sa piling ni nanay, langit ay buhay- In my mama ‘s grasp, life feels holy Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan- My heart with drive, hankering for the coaxing of the cradle

[Chorus]
Sana’y ‘di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan

Explanation of Chorus
I hope my old days don’t change Nang munti pang bata sa piling ni nanay – When I was still a little child in my mother’s embrace Nais kong maulit ang awit ni inang mahal – I wish to hear again the beloved song of my mother Awit ng pag-ibig habang ako’y nasa duyan – A song of love while I’m in the cradle

OVERALL
The song reflects on the innocence and security of childhood spent in a mother’s care, expressing a longing to relive those moments of comfort and love.

Leave a Comment